November 24, 2017

PRATHMIK SIXAN MA VARSH 2018 MATHI SHARU THANAR VIVIDH YOJANAO.

PRATHMIK SIXAN MA VARSH 2018 MATHI SHARU THANAR VIVIDH YOJANAO.

Talim ma Shikshako na Pre test anepost Test.

6000 shala ma gyankunj sharu thashe.

363 uchch prathmik shalama Smart School Project na amal ni darkhast namanjur.

Dhoran 1 thi 5 ma computer, printer aneinternet jodan aapvama aavshe.

Brc crc ane moti shalao ma solar systemlagadvama aavshe.

Darek shala ma ochhama ochha 2/3 cctv camera lagadashe.

Pragna abhigam tamam shalao ma faktdhoran 1 & 2 ma.

Tamam taluka ma model science centrebanavashe.

Gandhinagar jillama 50 model library. [Adani Foundation]. Bhandol hashe todarek taluka ma ek model library.

Info By- Bhadrasinh Rathod

PRATHMIK SIXAN MA VARSH 2018 MATHI SHARU THANAR VIVIDH YOJANAO.