MDM Yojna na Mamalatdar, Nayb Mamlatdar, BRC, CRC, Mukhya ShikshakShree ane Sanchalako ni Setcom Dvara Website ni talim babat PARIPATRA DATE -9-6-2017.

·

MDM Yojna na Mamalatdar, Nayb Mamlatdar, BRC, CRC, Mukhya ShikshakShree ane Sanchalako ni Setcom Dvara Website ni talim babat PARIPATRA DATE -9-6-2017.

MDM Application Info : Madhyahan Bhojan yojna antargat Dainik Mahiti upload karva mate Darek Mamalatdar, Nayb Mamlatdar, BRC, CRC, Mukhya ShikshakShree ane Sanchalako ni Setcom Dvara talim aapva babat Paripatra

MDM Application Training Date : 14/06/2017

Place : As Per Instructions

Time  : 11:00 to 13:00

MDM Yojna na Mamalatdar, Nayb Mamlatdar, BRC, CRC, Mukhya ShikshakShree ane Sanchalako ni Setcom Dvara Website ni talim babat PARIPATRA DATE -9-6-2017.

CLEAR IMAGE JOVA MATE AA LINK NE GOOGLE CHROME BROWSER MA OPEN KARI IMAGE PAR CLICK KARI ZOOM KARO.

Subscribe to this Blog via Email :