September 10, 2015

DIVADANDI E MAGAZINE ALL ANK DOWNLOAD

DIVADANDI E MAGAZINE ALL ANK  DOWNLOAD.

DIVADANDI ANK-2 DES-10
!!!!!!!!!!!!!!!
DIVADANDI E MAGAZINE (ONLY FOR EDUCATIONAL PURPOSE AND PRIVATE CIRCULATION)
SAMPARAK : -
SHRI MANISHBHAI SUTHAR   ASSI. TEACHER SHRI
SAMADARA PRATHMIK SHALA
TA & DIST:-KHEDA 
LAVAJAM VINANU NIYATKALIN MASIK

AA MASIK PATR NI KHUBIO:-
GENERAL KNOWLEDGE NO BHANDAR.
VYAKTI VISHESH NO PARICHAY
SHIKSHAK TEMAJ BAL UPYOGI
5 VARSH THI NIYAMIT PRAKASHIT THATU SAMAYIK .
NOTE : - MITRO AHI JETLA ANKO UPLABDH THAYA CHE TETALA MUKAYA CHE BAKI NA ANK MANISHBHAI SUTHAR PASE THI MALYA BAD AA J LINK PAR MUKAVA MA AAVASHE.