April 13, 2017

SURENDRANAGAR SAYALA STP VARG BABAT MAHTVAPURN MAHITI.

SURENDRANAGAR SAYALA STP VARG BABAT MAHTVAPURN MAHITI.

Je smc ma varsh 2017-18 mate STP (12month) varg saru karvana hoy temne niyat namuna mujab nu darkhast form taiyar kari 15-4-17 bpore 12 vagya sudhi ma Sayala BRC Bhavan par mokli aapva.

darkhast form ni darek vigto vyavasthit rite bhari niche mujab na document sathe 2 nakal ma laine mokalva.
-L.C ni nakal
- marksit ni nakal
-election card/aadhar card ni nakal
-1 passport size photo.
- tamam xerox true copy/self attested

SURENDRANAGAR SAYALA STP VARG BABAT MAHTVAPURN MAHITI.


CLEAR IMAGE JOVA MATE AA LINK NE GOOGLE CHROME BROWSER MA OPEN KARI IMAGE PAR CLICK KARI ZOOM KARO.

Search This Website